Araştırmalar

GÜNCEL ARAŞTIRMALARIMIZ
Gelişim Psikolojisi Alanında Yürütülen Araştırmalar: Çocuklarda bilinçlifarkındalık gelişiminin ebeveyn davranışları ve duygusal beceriler ile ilişkisi; Zihinselleştirme becerisinin sosyal statü ve duygudurum ile ilişkisi; Çocukların zihin kuramı becerilerinde sosyal kimliğin ve annelerin zihin durumu ifadelerinin rolü
Sosyal Psikoloji Alanında Yürütülen Araştırmalar: haksızlıktan kaçınma davranışında sosyal bağlamın rolü, ilkokul çocuklarında ahlaki kavramsallaştırmaların kültüre özgü yönleri,  ilkokul öğretmenlerinin zorbalıkla mücadelede kullandığı stratejilerin incelenmesi, düşünme stilleri ve psikolojik mitlere inanışlar arasındaki ilişki, tiksinme duyarlığı ve mültecilere yönelik olumsuz tutumlar
Sosyal Biliş Alanında Yürütülen Araştırmalar: Kalıp yargı tekrarının doğruluk değerlendirmeleri üzerindeki etkisi, tekrara dayalı etkiler ve karar verme süreçleri, minimal grup değerlendirmelerinde valans asimetrileri, gruplar arası ilişkilerde duyguların rolü