Araştırmalar

GÜNCEL ARAŞTIRMALARIMIZ
Gelişim Psikolojisi Alanında Yürütülen Araştırmalar: Çocuklarda bilinçlifarkındalık gelişiminin ebeveyn davranışları ve duygusal beceriler ile ilişkisi; Zihinselleştirme becerisinin sosyal statü ve duygudurum ile ilişkisi; Çocukların zihin kuramı becerilerinde sosyal kimliğin ve annelerin zihin durumu ifadelerinin rolü
Sosyal Biliş Alanında Yürütülen Araştırmalar: https://sosyalbilislab.wixsite.com/sosyalbilab