Hakkımızda

Psikoloji Araştırmaları Laboratuvarı (PARLAB), Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (PAMER) bünyesinde gelişim, sosyal ve deneysel psikoloji alanlarında görgül çalışmalar yürütmektedir. PARLAB'da yürütülen çalışmalar sosyal ve bilişsel becerileri etkileyen faktörleri erken çocukluk, ergenlik ve yetişkinlik dönemi olmak üzere farklı yaş gruplarında ve popülasyonlarda incelemektedir.

FOTOĞRAFLAR