Ekibimiz

 • Dr. Öğr. Üyesi Müge EKERİM AKBULUT

  Dr. Öğretim Üyesi Müge Ekerim Akbulut, lisans eğitimini 2014 yılında yüksek onur derecesi ile Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. 2013-2014 yılları arasında İngiltere’de bulunan University of Kent’te psikoloji eğitimi almış ve burada yürütülen araştırma projelerine katılmıştır. 2014'te Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Bütünleşik Doktora Programı'na başlamış, doktora eğitimi boyunca araştırma ve öğretim asistanlığı yapmıştır. Aynı zamanda bu bölümün gelişim psikolojisi alanında bilimsel araştırmalar yürüten Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nın koordinatörlüğünü yürütmüştür. 2019 yılında çocukların sosyo-bilişsel gelişimleri üzerine yaptığı araştırmaları ile doktora derecesini almıştır. Şuan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmakta, bu üniversitenin Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne bağlı olan Psikoloji Araştırmaları Laboratuvarı'nda çocukların sosyal-bilişsel gelişimleri üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Araştırma ilgi alanları arasında zihinselleştirme, empati, duygu anlama ve düzenleme gibi sosyo-bilişsel becerilerin sosyal ve kültürel faktörlere bağlı gelişimi bulunmaktadır.

 • Dr. Öğr. Üyesi Esra Hatice OĞUZ TAŞBAŞ

  Dr. Öğretim Üyesi Esra Hatice Oğuz Taşbaş lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2009 yılında aldı. 2010-2012 yılları arasında iki ayrı Avrupa Birliği projesi kapsamında Polonya’da çalıştı. University of Birmingham’de (İngiltere) 2013 yılında yüz çalışan belleğinde duygu yanlılıkları konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2014-2021 yılları arasında Düzce Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptığı sırada çeşitli projelerde araştırmacı olarak yer aldı. Doktora sırasında kazandığı TÜBİTAK desteği ile Almanya’da Social Cognition Center Cologne’da (SoCCCo) yaklaşık bir yıl ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2021 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde kalıp yargılarda doğruluk illüzyonun rolünü araştırdığı çalışmasıyla doktora derecesini aldı. Araştırmalarına İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Araştırmaları Laboratavarı'nda devam etmektedir. Güncel araştırma alanları kalıp yargılar, doğruluk algısı, gruplar arası ilişkiler, yanlılıklar, karar verme ve ayrımcılıktır.

 • Yüksek Lisans Asistanlarımız

 • Esra YALÇIN

  Esra Yalçın lisans eğitimi İstanbul Üniversitesi'nde 2020 yılında yüksek onur derecesiyle tamamlamış, 2021 yılında tam burslu olarak kabul aldığı 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nda eğitim almaya başlamıştır. Dil Araştırmaları (SiLab), Sosyal Gelişim (SosGeLab) ve Sosyal Psikoloji (SPLab) laboratuvarlarında araştırma asistanı ve proje koordinatörü olarak çalışmaktadır. Temel ilgi alanları ahlak, gruplar arası ilişkiler ve önyargıdır.

 • Merve COŞAR

  Merve Coşar lisans eğitimini 2021 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Aynı yıl tam burslu kabul aldığı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Gelişim Psikoloji Yüksek Lisans programına başlamıştır. İlgi alanları arasında, mizaç, ebeveyn tutumları ve okul öncesi çağındaki çocuklarda öfke bulunmaktadır.

 • Lisans Asistanlarımız