Ekibimiz

 • Dr. Öğr. Üyesi Müge EKERİM AKBULUT

  Dr. Öğretim Üyesi Müge Ekerim Akbulut, lisans eğitimini 2014 yılında yüksek onur derecesi ile Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde tamamlamıştır. 2013-2014 yılları arasında İngiltere’de bulunan University of Kent’te psikoloji eğitimi almış ve burada yürütülen araştırma projelerine katılmıştır. 2014'te Koç Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Bütünleşik Doktora Programı'na başlamış, doktora eğitimi boyunca araştırma ve öğretim asistanlığı yapmıştır. Aynı zamanda bu bölümün gelişim psikolojisi alanında bilimsel araştırmalar yürüten Çocuk ve Aile Çalışmaları Laboratuvarı’nın koordinatörlüğünü yürütmüştür. 2019 yılında çocukların sosyo-bilişsel gelişimleri üzerine yaptığı araştırmaları ile doktora derecesini almıştır. Şuan İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi'nde doktor öğretim üyesi olarak çalışmakta, bu üniversitenin Psikoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne bağlı olan Psikoloji Araştırmaları Laboratuvarı'nda çocukların sosyal-bilişsel gelişimleri üzerine çalışmalarını yürütmektedir. Araştırma ilgi alanları arasında zihinselleştirme, empati, duygu anlama ve düzenleme gibi sosyo-bilişsel becerilerin sosyal ve kültürel faktörlere bağlı gelişimi bulunmaktadır.

 • Dr. Öğr. Üyesi Büşra AKTAŞ

  Dr. Öğretim Üyesi Büşra Aktaş, lisans eğitimini 2011-2015 yılları arasında Doğuş Üniversitesi psikoloji bölümünde yüksek onur derecesi ile tamamladıktan sonra tam burslu olarak kazandığı Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans programında eğitimine devam etmiş; ebeveyn kontrolünün erken ergenlik dönemindeki olumlu sosyal davranışlar üzerindeki etkilerini ele aldığı yüksek lisans tezini 2017 yılında tamamlamıştır. Ardından aynı yıl İstanbul Üniversitesi Sosyal Psikoloji doktora programına başlamıştır. CORE Lab'de yakın ilişkiler ve bağlanmayı ele alan farklı çalışmaları asiste etmiş ve laboratuvar koordinatörü olarak çalışmıştır. 2021 yılında haksızlığın kanıksanmasını kolaylaştıran sosyal bağlamsal faktörleri ele aldığı doktora tezini bitirmiştir. Şu an İstanbul 29 Mayıs Üniversitesinde sosyal psikoloji, kültürlerarası psikoloji ve ahlak psikolojisi derslerini vermekte ve bir yandan Psikoloji Araştırma Laboratuvarı'nda ahlaki karar alma süreçleri üzerine çalışmalarına devam etmektedir. Başlıca ilgi alanlarını yakın ilişkiler, ahlaki gelişim ve ahlaki karar alma süreçleri oluşturmaktadır.

 • Dr. Öğr. Üyesi Esra Hatice OĞUZ TAŞBAŞ

  Dr. Öğretim Üyesi Esra Hatice Oğuz Taşbaş lisans derecesini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nden 2009 yılında aldı. 2010-2012 yılları arasında iki ayrı Avrupa Birliği projesi kapsamında Polonya’da çalıştı. University of Birmingham’de (İngiltere) 2013 yılında yüz çalışan belleğinde duygu yanlılıkları konulu teziyle yüksek lisansını tamamladı. 2014-2021 yılları arasında Düzce Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak görev yaptığı sırada çeşitli projelerde araştırmacı olarak yer aldı. Doktora sırasında kazandığı TÜBİTAK desteği ile Almanya’da Social Cognition Center Cologne’da (SoCCCo) yaklaşık bir yıl ziyaretçi araştırmacı olarak bulundu. 2021 yılında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde kalıp yargılarda doğruluk illüzyonun rolünü araştırdığı çalışmasıyla doktora derecesini aldı. Araştırmalarına İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji Araştırmaları Laboratavarı'nda devam etmektedir. Güncel araştırma alanları kalıp yargılar, doğruluk algısı, gruplar arası ilişkiler, yanlılıklar, karar verme ve ayrımcılıktır.

 • Arş. Gör. Elif ALTIN

  Araştırma görevlisi Elif Altın, 2019 yılında İstanbul Şehir Üniversitesinden mezun oldu. Aynı yıl tam burslu olarak kabul edildiği Kadir Has Üniversitesi Psikoloji yüksek lisans programına başladı. Yüksek lisans tezini TUBITAK desteğiyle dildeki yazı yönünün zaman algısına etkisi üzerine yazmaktadır. Daha önce, bilişsel gelişim ve sosyal psikoloji alanlarında Maryland Üniversitesi, Max Planck Enstitüsü gibi yurt dışı ve yurt içi çeşitli laboratuvarlarda asistanlık yapmıştır. Güncel olarak Dil Araştırmaları (SiLAB) ve Ahlaki Sezgiler (MINTLAB) laboratuvarlarında çalışmaktadır. İlgi alanları arasında ahlak, dil-zihin ilişkisi, ahlaki karar alma, örtük önyargı gibi konular bulunmaktadır.

 • Yüksek Lisans Asistanlarımız

 • Eda Karadoğan

  Psikoloji lisans eğitimini 2014-2018 yılında İstanbul Üniversitesi'nde tamamlayan Eda Karadoğan, 2019 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı'na tam burslu olarak kabul edilmiştir. Lisans eğitim dönemi boyunca cansız nesnelere yönelik empati ve reklam ve çizgi filmlerin psikolojik çıktıları üzerine çalışmalar yürütmüştür. Halen yüksek lisans eğitimi devam eden Eda Karadoğan, çocukların sosyo-bilişsel becerilerinin gelişimi ile ilgilenmektedir.

 • Elif Şevval Arslanbaba

  Elif Şevval Arslanbaba lisans eğitimini 2020'de İstanbul Şehir Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Aynı yıl tam burslu olarak kabul aldığı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Deneysel Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nda eğitimi devam etmektedir. Lisans yıllarında Türkiye Yeşilay Cemiyeti öncülüğünde Abecedarian Early Intervention Project kapsamında hazırlanmış, sosyo-bilişsel becerilerin gelişimine destek olan eğitici çocuk oyunlarının Türkçe çevirisini yapmış, İstanbul Şehir Üniversitesi Bilişsel Psikoloji ve Nöroteknoloji Laboratuvarı'nda araştırma asistanı olarak görev almıştır. Şu anda Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olarak görev yapmaktadır. Yüksek lisans tezini sosyal statü ve duygudurumun zihin kuramı ile ilişkisi üzerine yazmaktadır. Araştırma ilgi alanları arasında zihin kuramı, duygudurum ve bellek bulunmaktadır.

 • Esra YALÇIN

  Esra Yalçın lisans eğitimi İstanbul Üniversitesi'nde 2020 yılında yüksek onur derecesiyle tamamlamış, 2021 yılında tam burslu olarak kabul aldığı 29 Mayıs Üniversitesi Sosyal Psikoloji Yüksek Lisans Programı'nda eğitim almaya başlamıştır. Dil Araştırmaları (SiLab), Sosyal Gelişim (SosGeLab) ve Sosyal Psikoloji (SPLab) laboratuvarlarında araştırma asistanı ve proje koordinatörü olarak çalışmaktadır. Temel ilgi alanları ahlak, gruplar arası ilişkiler ve önyargıdır.

 • İrem Şura ÇAĞLIOĞLU

  İrem Şura Çağlıoğlu Psikoloji lisans eğitimini 2013-2018 yılları arasında Üsküdar Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Öğrenim gördüğü yıllarda çeşitli stklar, danışmanlık merkezleri, huzurevleri ve okullarda stajlar yapmış, oyun terapistliği eğitimini tamamlayarak danışan görmeye başlamıştır. 2019 yılından itibaren, görme engelli ve hafif zihinsel engelli çocuklarla çalışmaktadır. 2021 yılında 29 Mayıs Üniversitesi Gelişim Psikolojisi yüksek lisansına kabul aldığı eğitimi devam etmektedir.

 • Merve COŞAR

  Merve Coşar lisans eğitimini 2021 yılında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde tamamlamıştır. Aynı yıl tam burslu kabul aldığı İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Gelişim Psikoloji Yüksek Lisans programına başlamıştır. İlgi alanları arasında, mizaç, ebeveyn tutumları ve okul öncesi çağındaki çocuklarda öfke bulunmaktadır.

 • Nilsu CANDAN

  Nilsu Candan, lisans eğitimini 2021 yılında yüksek onur derecesi ile Akdeniz Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde tamamlamıştır. Aynı yıl İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Gelişim Psikolojisi Yüksek Lisans Programı'na tam burslu olarak kabul edilmiştir. Yüksek lisans eğitimine devam eden Nilsu Candan, bağlanma ve duygu düzenleme stratejileri ile ilgilenmektedir.

 • Lisans Asistanlarımız

 • Beyda Nur KAYA

  Beyda Nur Kaya İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 2. sınıf psikoloji öğrencisidir. Temel ilgi alanlarını sosyal kimlik çalışmaları ve kültürlerarası psikoloji çalışmaları oluşturmaktadır.

 • Merve BALÇIK

  Merve Balçık, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Psikoloji lisans son sınıf öğrencisidir. Mezuniyet sonrasında yüksek lisans eğitimine sosyal psikoloji alanında devam etmek istemekte ve spesifik olarak ahlak psikolojisi ile öz şefkate ilişkin çalışmalara ilgi duymaktadır. Uzun yürüyüşler yapmak, yeni mekanları keşfetmek ve roman okumak hobileri arasındadır.