Tüm Etkinlikler

Tehdit ve Zihin Kuramı: Tehdit Türü ve Duygu Düzenleme ile İlişkiler
 • Tür
  Online
 • Yer
  Teams
 • Başlangıç
  5 Haziran 2023
 • Bitiş
  5 Haziran 2023
 • Konuşmacı
  Merve COŞAR
Minimal Gruplarda İnsandışılaştırma: Grup Büyüklüğü ve Grup Statüsünün Rolü
 • Tür
  Online
 • Yer
  Teams
 • Başlangıç
  30 Mayıs 2023
 • Bitiş
  30 Mayıs 2023
 • Konuşmacı
  Esra Yalçın
Sosyal Statünün Zihin Kuramına Etkisinde Duygu Durumun ve Grup Üyeliğinin Rolü
 • Tür
  Online
 • Yer
  Teams
 • Başlangıç
  24 Mayıs 2023
 • Bitiş
  24 Mayıs 2023
 • Konuşmacı
  Elif Şevval Yaşaroğlu
Sigara, Nargile ve Elektronik Sigara Kullanımında Kişiliğin ve Bilişsel Süreçlerin Etkisi
 • Tür
  Online
 • Yer
  Teams
 • Başlangıç
  23 Mayıs 2022
 • Konuşmacı
  Şeyma AYDIN
Çocuklarda Sosyal Bilinçli Farkındalığın Ebeveyn Davranışları ve Sosyobilişsel Becerilerle İlişkisi
 • Tür
  Online
 • Yer
  Teams
 • Başlangıç
  9 Mayıs 2022
 • Konuşmacı
  Ömür Özden KOÇYİĞİT
Orta Çocuklukta Bilinçli Farkındalık Gelişimi
 • Tür
  Seminer (Online)
 • Yer
  Teams
 • Başlangıç
  25 Nisan 2022
 • Konuşmacı
  Eda Karadoğan (İstanbul 29 Mayıs üniversitesi Yüksek Lisans Öğrencisi)
Bağlanma Örüntülerinin Ahlaki Temeller ve Bilişsel Stillerle İlişkisi
 • Tür
  Teams
 • Yer
  Online
 • Başlangıç
  12 Ocak 2022
 • Konuşmacı
  Uzm. Psk. Metin Ege Salter
The Role of Parental Responsiveness in Co-occurring Child ADHD and Anxiety
 • Tür
  Online
 • Yer
  Teams
 • Başlangıç
  27 Aralık 2021
 • Konuşmacı
  Dr. Öğr. Üyesi Fatıma Tuba YAYLACI
Başkalarını "Yeterince" İnsan Görmemek: Farklı Bağlamlardan Görgül Bulgularla İnsandışılaştırma Olgusu
 • Tür
  Online
 • Yer
  Teams
 • Başlangıç
  22 Kasım 2021
 • Konuşmacı
  Doç. Dr. Meral GEZİCİ YALÇIN
PsychoPy Programında Deney Tasarlama
 • Tür
  Online
 • Yer
  Teams
 • Başlangıç
  13 Kasım 2021
 • Konuşmacı
  Arş. Gör. Elif ALTIN
Bebeklik Döneminde Ahlaki Muhakeme Yetkisi
 • Tür
  Online
 • Yer
  Teams
 • Başlangıç
  8 Kasım 2021
 • Konuşmacı
  Dr. Öğr. Üyesi Hilal H. Şen (MEF Üniversitesi)
Childhood Obesity: The Roles of Parenting and Child Temperament
 • Tür
  Online
 • Yer
  Teams
 • Başlangıç
  25 Ekim 2021
 • Bitiş
  25 Ekim 2021
 • Konuşmacı
  Dr. Öğr. Üyesi Melis Yavuz Müren