Başkalarını "Yeterince" İnsan Görmemek: Farklı Bağlamlardan Görgül Bulgularla İnsandışılaştırma Olgusu

Doç. Dr. Meral Gezici Yalçın 1997 yılında Hacettepe Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nü bitirdi. Aynı üniversitede 2001 yılında sosyal psikoloji yüksek lisansını tamamladı. 2007 yılında Almanya’da bulunan Marburg Üniversitesi Psikoloji Fakültesi Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı'nda "Almanya’da yaşayan Türkiyelilerin kolektif eylemleri" adlı tez çalışması ile doktora derecesini aldı. 2014’den beri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Psikoloji Bölümü, Sosyal Psikoloji Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır.

Teams Kodu: f9qjbal

 

Detaylar

  • Tür: Online
  • Yer: Teams
  • Başlangıç: 22 Kasım 2021
  • Konuşmacı: Doç. Dr. Meral GEZİCİ YALÇIN
Görüntülenme: 210 Yayınlanma Tarihi: 9 Aralık 2021