PsychoPy Programında Deney Tasarlama

Elif Altın Kadir Has Üniversitesi Psikoloji yüksek lisans programı öğrencisidir. Yüksek lisans tezini dildeki yazı yönünün zaman algısına etkisi üzerine yazmaktadır. Daha önce bilişsel, gelişim ve sosyal psikoloji alanlarında yurt dışı ve yurt içi çeşitli laboratuvarlarda asistanlık yapmıştır. İlgi alanları ahlak, dil ve zihin ilişkisi, ahlaki karar verme mekanizmaları, örtük önyargı gibi konuları içermektedir.

Microsoft Teams Katılım Kodu: dwptcjo

Detaylar

  • Tür: Online
  • Yer: Teams
  • Başlangıç: 13 Kasım 2021
  • Konuşmacı: Arş. Gör. Elif ALTIN
Görüntülenme: 238 Yayınlanma Tarihi: 9 Aralık 2021