The Role of Parental Responsiveness in Co-occurring Child ADHD and Anxiety

Dr. Öğr. Üyesi Fatıma Tuba YAYLACI
Lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Psikoloji bölümünde tamamladı. Minnesota Üniversitesi’nde Çocuk Psikolojisi alanında doktorasını tamamladı. Aynı üniversitede iki yıl suren Tavistock Kliniği modeline dayalı Bebek ve Erken Çocukluk Ruh Sağlığı psikoterapi ve süpervizyon eğitimini tamamladı. Ayrıca, Washburn Çocuk Sağlığı Merkezi’nde stajyer psikoterapist olarak çocuk, ergen ve ailelerle çalıştı. İlgilendiği araştırma konuları: gelişimsel psikopatoloji, çocuk istismarı ve ihmali, travma-kaynaklı psikopatoloji, disosiyatif bozukluklar, ebeveynlik, psikososyal değerlendirme ve müdahalelerde kültürel adaptasyon, davranış genetiği ve moleküler genetik açısından gelişimsel risktir.

Teams Kodu: kasx95e

Detaylar

  • Tür: Online
  • Yer: Teams
  • Başlangıç: 27 Aralık 2021
  • Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Fatıma Tuba YAYLACI
Görüntülenme: 240 Yayınlanma Tarihi: 24 Aralık 2021